Plantyst monitoruje od ledna 2016 ve společnosti Fränkische celkem 28 výrobních linek. Pan Jan Lojek (vedoucí výroby montáže) odpovídá na otázky ohledně zavedení, fungování a zkušeností s Plantystem. Na závěrečnou otázku „Doporučil byste Plantyst jiným firmám?” odpovídá jasně: „Ano. Se systémem denně pracují moji podřízení i já a jeho prospěšnost pro naši práci vnímám každý den. Přínos je neoddiskutovatelný.”


FRÄNKISCHE je inovativní, středně velká, ale stále rostoucí rodinná firma. Zaujímá vedoucí postavení v oblasti vývoje, výroby a prodeje plastových trubek, inspekčních šachet a systémových komponentů z umělých hmot a nabízí řešení pro pozemní stavitelství a inženýrské sítě, sanitární rozvody, potrubí k instalaci topení a vedení plynu a další systémy jak pro průmyslové aplikace, tak pro automobilový průmysl. V současnosti společnost zaměstnává přibližně 3000 spolupracovníků po celém světě, z toho více než 890 v pobočce v Okříškách u Třebíče. Plantyst monitoruje 28 linek od ledna 2016.


Položili jsme několik otázek panu Janu Lojkovi, vedoucímu výroby montáže:

Co byl pro Vás hlavní impuls pro instalaci Plantystu?

Přesvědčilo nás setkání tváří tvář s týmem Plantystu v Kolíně a dále potom jednoduchost užívání i samotné instalace.

Co Vás k tomu vedlo?

Tušil jsem, že ze současného odvádění výroby do našich systémů již více nedostanu, a protože ukládání dat měly na starost směnové mistrové, existovala chybovost a neaktuálnost dat v reálném čase.

Jak na to reagovali lidé ve výrobě?

V době zavádění služby Plantyst jsme hodně optimalizovali a měnili výrobní normy, takže lidé bohužel tento krok vnímali jako jejich sledování.

Jakým způsobem jste jim oznámili, že zavádíte Plantyst?

První schůzka byla se všemi vedoucími směn a následovala druhá s jejich podří-zenými. Všem jsem osobně představil,  proč systém zavádíme a ukázal jeho funkčnost. Měl jsem k dispozici i první online data, takže vše probíhalo i s ukázkou na televizní obrazovce.

Jakým způsobem jste monitorovali výrobu bez Plantystu?

Online – nijak. Převážně přes excelovské reporty. Mělo být vyrobeno X, bylo vyrobeno Y + poruchy, přestavby z našeho interního systému. 

Děláte denní meetingy? 

Ano každé ráno v 8:30 za účasti vedoucích směn, technologů, plánovačů výroby a oddělení kvality.

Co se díky Plantystu změnilo?

Myslím si, že první věc, která nastala, byla od lidí tak trošku automatická. Určitě se zlepšilo dodržování časů směn, přestávek. Směnové vedoucí si velmi pochvalují, že mají přehled o časech prostojů, poruch. Mají k dispozici přesná online data o práci jejich podřízených, takže lepší motivování z očí do očí před celým týmem.

Jak tento sytém vnímáte dnes?

Díky rozšiřování tohoto systému v naší firmě i do dalších výrobních úseků ho vnímám jako nedílnou součást našich pracovních dní.

Jaké výhody a nevýhody má Plantyst?

Výhody myslím popisuji výše, nevýhodu vidím jedinou a to, že služba nepracuje přímo s PC jednotkou, tedy nemáme k dispozici více proměnných ze stroje.

Domníváte se, že díky Plantystu můžete změnit i firemní kulturu?

Věřím v to. Především po stránce komu-nikace a vizualizace výsledků.

Jak se zvýšily výnosy?

Na hodnocení toho, jak nám Plantyst pomohl v této oblasti, je ještě čas. Zvýšení výnosů se může projevit až za několik měsíců po plném najetí systému. 

Jaký vliv měl Plantyst na zaměstnance?

V tuto chvíli jsou s tím seznámeni a pracují na informovanosti o výsledcích jednotlivců před každou směnou.

Jak ještě Vám Plantyst pomohl?

Zatím se velmi těším, jak moc nám ještě pomůže.

Co pro Vás můžeme dál udělat?

Těším se na spolupráci s lektorem panem Čáslavským, aby ne všechno bylo komunikováno mnou, aby lidé a směnové vedoucí slyšeli jiné názory z úst někoho mimo naší firmu.

Potřebujete anotace? 

Ano, bez anotací si nedovedu data představit. 

...

 

 

Chcete celou studii? Chcete více informací?