V Boom Tisku byly klíčové stroje osazeny Plantystem v průběhu roku 2015, zpočátku se začínalo na dvou strojích a postupně se přidávaly další. Po zprovoznění systému na všech strojích a instalaci monitorů do výrobní haly (kde běží stav strojů online) se projevila mezi zaměstnanci jistá míra zdravé rivality. „Díky Plantystu máme nárůst produkce ze 160 na 280 jednotek.“ Zaměstnanci sami díky jednoduché vizualizaci na grafech vidí, jak vyrábějí.


Společnost BOOM TISK, spol. s r.o. patří již několik let mezi nejvýznamnější polygrafické podniky v ČR se silným důrazem na IT služby. Jako jedna z mála firem se soustředí na dodání komplexního řešení v oblasti digitálního a ofsetového tisku. Nevyrábí pouze jednotlivé produkty širokého rozsahu (manuály, návody, katalogy, TransPromo dokumenty, vysoce personalizovaný direct mail), ale svým klientům poskytuje servis v oblasti přípravy projektů (včetně zpracování variabilních dat a grafické přípravy), dokončujícího zpracování a řešení distribuce. To vše v co možná nejkratších dodacích lhůtách. Společnost byla založena v únoru 1995 a v následujících letech zaznamenala raketový růst. Dnes je BOOM TISK, spol. s r.o. jednou z nejmoderněji vybavených a největších producentů digitálních a hybridních tiskovin ve střední Evropě s kapacitou 6 mil. plnobarevných digitálních stran a 4,8 mil. ofsetových stran denně. Společnost poskytuje servis pro nejnáročnější nadnárodní ale i českou klientelu s důrazem na maximální péči o zákazníka a poskytování komplexních služeb.

Instalace Plantystu

Společnost BOOM TISK používala svůj systém měření a sběru dat. V průběhu roku 2015 přestal tento používaný způsob monitoringu plně vyhovovat rychlosti a flexibilitě výroby. Především bylo komplikované zadávání informací pro operátory. Majitele Boom tisku přesvědčil osobní rozhovor s Jiřím Rozvařilem a prezentace Plantystu v tiskárně Colognia press, kde takto monitorovali výrobu již od roku 2013.

Plantyst vyvinul vlastní jednoduchý systém na monitorování a měření výroby v reálném čase, který pomáhá mistrům výroby v jejich práci, je online, srozumitelný a okamžitě použitelný. Na základě přesných dat dává firmám informace a tím i zvyšuje jejich produktivitu. Klíčové stroje byly osazeny monitorovacím systémem Plantyst v průběhu roku 2015, zpočátku se začínalo se sběrem dat na dvou strojích a postupně se přidávaly další. Nyní se monitoruje 8 linek. Výrobní ředitel přednesl důvody tohoto kroku v rámci výrobní porady všech zaměstnanců firmy. Jako každý nový systém byl i Plantyst přijímán s jistou mírou obezřetnosti ze strany zaměstnanců, dle očekávání. Nicméně po zprovoznění systému na všech strojích, instalaci monitorů, (kde běží stav strojů online), do výrobní haly, se projevila mezi zaměstnanci jistá míra zdravé rivality. Zaměstnanci sami díky jednoduché vizualizaci na grafech vidí, jak vyrábějí.

Operativní porady místo denních meetingů

Povaha výroby neumožňuje konání porad na denní bázi. Výroba jede v nárazovém provozu. Často se řeší zastupitelnost zaměstnanců i v době obědové přestávky. Směnoví mistři komunikují provozní záležitosti operativně. V případě zásadních sdělení pro zaměstnance výroby je svolána mimořádná porada výroby. Přestože v Boom tisku nepořádají denní meetingy, přínosy instalace Plantystu již po několika měsících vidí.

Viditelné výsledky

Vedení společnosti vnímá zavedení systému veskrze pozitivně. Produktivita výroby se zvýšila zejména u noční směny. Zde se dá mluvit až o 70 % nárůstu. Směnoví mistři oceňují zejména to, že se mohou již před příjezdem do práce podívat na stav noční směny, vědí, jak stroje fungovaly, případně zda byly nějaké delší závady a prostoje. „Po instalaci Plantystu došlo k nárůstu produkce, díky čemuž jsme zakázku, o které jsme si mysleli, že není možné stihnout a nasmlouvali kooperace za milion, zvládli sami, čím jsme ušetřili nejméně 700 tisíc Kč“, říká jednatel Boom tisku Robert Domnosil...

 

Chcete celou studii? Chcete více informací?