Výrobce samolepicích etiket a flexibilních obalů používá monitorování všech výrobních linek a finalizačních zařízení již od roku 2008. V roce 2012 zavedl systém pravidelných krátkých denních porad a vizuálního řízení. Efektivita využití výrobních linek se dramaticky zvýšila a stále roste.


Colognia press, a.s. je relativně mladá, dynamická polygrafická společnost se sídlem v Kolíně. Stěžejními produkty jsou samolepící etikety, visačky, vstupenky a obalový flexibilní materiál napříč všemi průmyslovými odvětvími. Struktura odběratelů je široká a stabilní, což společnosti umožňuje předcházet případným výkyvům trhu způsobeným jeho fluktuací. Společnost operuje velké většiny na území České republiky s aktivitami i v rámci EU. Produkce pro zahraniční trhy reprezentovala v roce 2013 dvanáct procent, rok 2014 o jedno procento vyšší . Colognia press je firma vybudovaná od nuly, vyrostla během osmnácti let na podnik se 100 zaměstnanci s ročním objemem více než 30 tisíc zakázek a tržbami přes 300 mil. Kč.

Normy tiskárně nepomáhaly

Colognia press, podobně jako řada dalších firem, kontrolovala produktivitu prostřednictvím stanovených norem a sledováním výkonu zakázek. Porovnávala se skutečná spotřeba vs. plán. Normy však nedokázaly zabránit nadužívání operací typu “nezaviněný prostoj” nebo “porucha nástroje”. Normy k jednotlivým zakázkám nevytvářely prostor pro růst a staly se tak paradoxně brzdou zlepšování a rozvoje jednotlivců, týmů i celé společnosti.

Monitorování pomocí Plantystu mělo úspěch

Po instalaci Plantyst boxu již po třech měsících mělo vedení firmy k dispozici přesná data o využití výrobních kapacit. Systém Plantyst umožnil sledovat historii a lépe odhadovat a plánovat trendy vývoje a dokázat odhalit skryté problémy výrobního provozu. Plantyst pomohl vedení společnosti identifikovat a vyřešit problémy omezující rozvoj a celkově lépe plánovat a zefektivnit provoz. Poskytl přesná data o provozu strojů. Potvrdil předpoklad, že manuálně pořizované výkazy práce a poruch strojů nekorespondují s realitou a že jsou přizpůsobovány různě, ne vždy správně motivovanou obsluhou. Plantyst odboural neobjektivní a nezáživnou práci s výkazy, zamezil manipulaci s daty a umožnil pracovníkům věnovat více času příslušné operativě.

Jen měřit nestačí

Pomocí systému Plantyst byla zviditelněna řada drobných problémů s evidentně snadným řešením. Přesto, že vedení dostávalo přesný přehled o tom, co se výrobě děje, zjistilo, že je mimořádně důležité pracovat s lidmi. Každodenní krátké ranní porady nad grafickými výstupy Plantystu zvané “KOKPIT” nebo denní meeting významně přispěly ke konkrétní, konstruktivní komunikaci mezi jednotlivými odděleními. Takto začaly být viditelné detaily, které negativně ovlivňovaly výrobní operaci...

 

Chcete celou studii? Chcete více informací?