Velký český výrobce elektroinstalačního materiálu instaloval Plantyst v roce 2012 na tři extrudovací linky a po zkušenostech s přínosy byl systém rozšířen na všechny stroje plastové i kovové výroby. V roce 2014 Kopos Kolín instaloval řešení Plantyst také do svého výrobního závodu na Ukrajině.


Společnost KOPOS KOLÍN a. s. patří mezi tradiční české elektroinstalační podniky působících řadu desetiletí na českém trhu. Historie výrobního závodu se píše již od roku 1926. Novodobá historie začíná v roce 1994, kdy byla společnost privatizována a následně v roce 1996 vznikla společnost KOPOS KOLÍN a.s. Od této doby je její hlavní činností výroba elektroinstalačního úložného materiálu. Jsou to především elektroinstalační lišty a kanály, trubky pevné a ohebné, krabice, kabelové žlaby a lávky + upevňovací materiál. Široký sortiment výrobků je rozdělen do produktových ucelených soustav podle účelu použití, prostředí a mechanického namáhání. Společnost má 370 zaměstnanců. Roční obrat Koposu je více jak 1 mld. Kč.

Pilotní implementace Plantystu

V Koposu s Plantystem začínali v roce 2010. Tehdy prováděl generální ředitel v nepravidelných časech po firmě své klienty. Od výrobního ředitele stále slyšel, že jsou v časovém presu a nestíhají, ale když byl ve výrobě on sám, na vlastní oči viděl, že buď jedna klíčová linka, nebo druhá, stály. Proto dostal průmyslový inženýr David Fiala zadání: „Vyřeš to!

Kopos se tak stal jedním z pilotních podniků, kde se Plantyst začal testovat. Nejprve byly osazeny čidly dvě linky. Ty běžely ve zkušebním provozu a po dvou měsících se udělalo porovnání s dosavadním systémem Koposu. Rozdíl mezi daty a měřením Plantystu byly pouhé jedna až dvě hodiny. Potvrdilo se, že Plantyst funguje, je přesný, odchylka mohla vzniknout prvním laděním a přesto byla zanedbatelná.

Efekt na prvních dvou osazených linkách byl takový, že zaměstnanci byli před zavedením prvků průmyslového inženýrství ve spojení s Plantystem vytíženi na 50 %, dnes jsou vytíženi na 97 %. Zároveň s Plantystem bylo zavedeno i odměňování lidí v závislosti na produktivitě, ti měli ihned výsledky.

Výrobnímu řediteli se Plantyst líbil a líbí dodnes, protože on má díky němu online přehled o stavu výroby, což já beru jako pozitivní věc. I všem ostatním to říkám, že je skvělé, jak grafy vidím i na mobilním telefonu“, komentoval dále David Fiala.

Později se osadila celá jedna hala, potom druhá, nakonec byl osazen čidly klíčový stroj Dimeco. Poté byly zapojeny vstřikolisy a postupně byly Plantystem osazovány téměř všechny klíčové stroje. Zaměstnancům to vedení sdělovalo ihned při montáži...

 

Chcete celou studii? Chcete více informací?