V Headu začali používat Plantyst v roce 2015 a v současnosti je zde monitorováno 113 strojů rep. měřicích bodů. Pan Filip Vondra (Production Manager) odpovídá na otázky ohledně zavedení Plantystu, změn které přinesl a celkovými přínosy. Mimo jiné říká: „Plantyst přispěl k velké úspoře času, již nemusíme nic zadávat ručně”.


Head Sport je jedním z největších výrobců lyží na světě. Vyrábí se v ultramoderním závodě v Českých Budějovicích. Výroba lyží má stále vzrůstající tendenci. S monitoringem výroby od Plantystu začali v Headu v roce 2015 na několika strojích a postupně začali zapojovat další stroje—lisy na výrobu lyží. V současnosti je monitorováno 113 strojů — nebo spíše měřících bodů.


Položili jsme několik otázek Filipu Vondrovi, Production managerovi Head Sport s.r.o.:

Proč jste se rozhodli nainstalovat Plantyst?

Chtěli jsme zlepšit přehled využití strojů a časů našich pracovníků a samozřejmě v té souvislosti se pokusit zvýšit využití a snížit prostoje.

Co Vás přesvědčilo?

Naše konečné rozhodnutí padlo po ukázce systému naživo u Vás v Kolíně.

Jakým způsobem jste monitorovali výrobu bez Plantystu?

Na lisovně to byl starý DOS systém, některé stroje měly počítadla, u klíčových strojů jsme pořizovali ruční zápis do Excelu od předáků.

Co se díky Plantystu změnilo?

Uspořili jsme hodně času, protože nemusíme zadávat ručně, máme přehled o využití strojů a pracovní doby, komunikujeme ohledně problémů s výpadky a kvalitou materiálů.

Jakým způsobem jste oznámili zaměstnancům, že zavádíte Plantyst?

Napřed vše testoval vedoucí výroby, potom jsme proškolili mistra a nějakou dobu probíhala komunikace mezi vedoucím výroby a mistrem, poté mistr proškolil předáky a poskytli jsme informace zaměstnancům při vyvěšení Plantboardu a umístění Leitstandu propředáky.

Děláte denní meetingy? Kdo se meetingů zúčastní?

Ano, děláme. Vždy je to mistr, předák, příprava materiálů, technik, nárazově i vedoucí výroby.

Co Vám v systému Plantyst schází? A třeba byste to potřebovali a využili?

Všechny otevřené body jsou komunikovány a postupně doplňovány. Zatím jste nám každé přání dokázali splnit.

Dokážete vyjmenovat přínosy Plantystu? Případně i vyčíslit?

Jednoznačně úspora času, zvýšení využití strojů a snížení prostojů. Vyčíslit přínosy jsme se zatím nepokoušeli.

Doporučil byste ho jiným firmám?

Rozhodně a také tak činím.

Co bychom měli udělat, abyste byli s námi ještě více spokojeni?:)

Jakmile mne něco napadne, budete první, kdo se to dozví :).

 

 

 

Chcete celou studii? Chcete více informací?