V Headu začali používat Plantyst v roce 2015 a v současnosti je zde monitorováno 113 strojů rep. měřicích bodů. Pan Filip Vondra (Production Manager) odpovídá na otázky ohledně zavedení Plantystu, změn které přinesl a celkovými přínosy. Mimo jiné říká: „Plantyst přispěl k velké úspoře času, již nemusíme nic zadávat ručně”.

V Kautexu se rozhodli pro Plantyst v polovině roku 2015 a v současnosti je zde monitorováno 13 výrobních linek.  Pan Martin Šufák (Focus Factory Manager) odpovídá na otázky ohledně zavedení, fungování a zkušeností s Plantystem. Jeho závěrečné shrnutí zní: „Plantyst je cenově dostupná služba, která zajistí především online sledování výroby, ale i dobré podklady pro denní výrobní meeting a detailní přehled o chodu výroby”.

Plantyst monitoruje od ledna 2016 ve společnosti Fränkische celkem 28 výrobních linek. Pan Jan Lojek (vedoucí výroby montáže) odpovídá na otázky ohledně zavedení, fungování a zkušeností s Plantystem. Na závěrečnou otázku „Doporučil byste Plantyst jiným firmám?” odpovídá jasně: „Ano. Se systémem denně pracují moji podřízení i já a jeho prospěšnost pro naši práci vnímám každý den. Přínos je neoddiskutovatelný.”

V Boom Tisku byly klíčové stroje osazeny Plantystem v průběhu roku 2015, zpočátku se začínalo na dvou strojích a postupně se přidávaly další. Po zprovoznění systému na všech strojích a instalaci monitorů do výrobní haly (kde běží stav strojů online) se projevila mezi zaměstnanci jistá míra zdravé rivality. „Díky Plantystu máme nárůst produkce ze 160 na 280 jednotek.“ Zaměstnanci sami díky jednoduché vizualizaci na grafech vidí, jak vyrábějí.

Velký český výrobce elektroinstalačního materiálu instaloval Plantyst v roce 2012 na tři extrudovací linky a po zkušenostech s přínosy byl systém rozšířen na všechny stroje plastové i kovové výroby. V roce 2014 Kopos Kolín instaloval řešení Plantyst také do svého výrobního závodu na Ukrajině.

Výrobce samolepicích etiket a flexibilních obalů používá monitorování všech výrobních linek a finalizačních zařízení již od roku 2008. V roce 2012 zavedl systém pravidelných krátkých denních porad a vizuálního řízení. Efektivita využití výrobních linek se dramaticky zvýšila a stále roste.

Specialista na všechny produkty v porcích – partner pro velkoobchody s orientací na oblast gastro, pro cateringové společnosti včetně leteckých, klienty z oblasti profesionální gastronomie. Se zavedením monitoringu strojů se začaly dělat i tzv. denní meetingy. Po půl roce od instalace a díky změnám ve výrobě, které s tím byly spojeny, již nyní vědí, že za rok 2014 ušetřili 10 tisíc hodin.