Víme o nich všichni, jen se to, myslím, nedaří ve firmách pojmenovat a především si uvědomit, jak velký význam mají. Alespoň taková je moje zkušenost. Jedná se o analytickou techniku, kterou koncem 70.let vytvořila spol. McKinsey&Company. 

7S je 7 kritických faktorů úspěšnosti firmy (důležité je slovo úspěšnost !), a to:

• Strategie   (Strategy)

• Struktura firmy   (Structure)

• Systémy, včetně systému řízení   (Systems) 

• Personál   (Staff)

• Dovednosti a způsobilosti (Skills)

• Sdílené hodnoty   (Shared Values)

• Styl řízení   (Style) 

Číst dál...

Když jsem byla mladší, nikdy by mě nenapadlo, že se můj profesní život dostane k továrnám a výrobním firmám. Představovala jsem si, že se budu živit výzkumy a vzděláváním a neopustím kancelář s úžasnou vyhlídkou na Hradčany. (To byl opravdu jeden z mnoha důvodů, proč jsem tam vydržela tak dlouho).

Realita byla ale trochu jiná, a tak jsem se po čase dostala do firmy, kde mě ohromili hned při prvním pohovoru. Vše o čem mluvili a co mi na mé přání i konečně ukázali, mi připadalo jako zázrak. Vlastní vývojové pracoviště, kde pracují špičky v IT oboru a dokáží vymyslet něco, čemu doteď ráda říkám vynález. Prostě malý černý box, který dokáže spoustu věcí.

Je to pro mě sice stále nepochopitelné a přece tak jednoduché. K boxu se připojí výrobní stroj, který díky pulsům posílá do boxu informace, ten je vyhodnocuje, posílá do cloudu a z něj potom „lezou“ úžasné grafy o tom, jak stroje ve výrobě jedou nebo nejedou. A pro mě jako pro ženu je skvělé sledovat, že v každé továrně vypadají ty jejich grafy jinak. Někdy dokonce jako krajky, jinde jako dlouhé nekonečné pásy, jinde zase jako pravidelné zoubky… Mí kolegové by s úsměvem na rtech řekli, že samozřejmě záleží na charakteru výroby, jiné je to v kovárně, jiné u vstřikolisů, jiné u výroby pístů a jiné v tiskárně…

Číst dál...

V Plantystu posloucháme přání Vás, našich zákazníků a stále vyvíjíme novinky, díky kterým můžete získat co nejvíce informací o tom, co se děje u Vás ve výrobě.

Mnoho z Vás již několik měsíců používá Anotace k zaznamenání důležitých událostí, které nastaly ve výrobě. Relevantních událostí a jiných informací, které mají vztah k průběhu výroby, může být široká množina.

Abychom vám práci s touto množinou informací co nejvíce usnadnili, připravili jsme pro vás nový formát jejich zobrazení, který se automaticky přizpůsobí aktuálně zobrazenému obsahu. V informačním pruhu stroje v levé části online tak přibyla nová ikonka šipky, kterou lze aktivovat/skrýt zobrazení informačního panelu ve formě takzvaného Ganttova diagramu.

Dnes z této množiny přinášíme informace o novinkách: Intervalové anotace a Joby. Pojďme si tedy zrekapitulovat, co všechno můžete ke grafu s průběhem výroby doplnit a co Vám to přinese.

Číst dál...

Tiskový výstup

Plantyst při své instalaci doporučuje všem zákazníkům pořádání denních meetingů.

 Co to je denní meeting?

  • Denní meeting je každodenní setkání na stejném místě, které vám umožní sdílení denního plánu a konkrétních aktivit, které se plánují na každý den.
  • Denní meeting pomůže prioritizaci úkolů, umožní odhadnout množství úkolů a včas zachytit a řešit závažnější situace, které se vyskytly. Zajistí plynulost a rytmus chodu výroby.
  • I když někteří pravidelní účastníci nemohou přijít, DENNÍ MEETING SE KONÁ VŽDY.
  • Mistr výroby je ten, kdo denní meeting vede a moderuje, a dobrá příprava mu pomůže zvládnout meeting v určeném čase a potřebné kvalitě. Vědět, co budu dělat a co k tomu potřebuji, je dobrý základ pro každodenní praxi.

 

Příprava tiskového výstupu – grafu Plantyst

Mistr si může vytisknout graf s průběhem práce strojů z webové stránky portal.plantyst.com.

Sledované období si sám vybírá. Nejčastěji to bývá posledních 8 hodin. Tisknout může pomocí ikony tiskárny na horní modré liště, pdf. report se začne stahovat a připraví stránku s grafy do vhodné tiskové úpravy.

Anotace

Všem doporučujeme používat anotace – šedé bublinky, které slouží k zaznamenání jakékoliv informace o stroji a důvodech jeho prostojů. Lze je vytvořit jedním klikem na osu pod grafem. Na anotace lze ihned reagovat online další anotací, může tak vzniknout diskuze.

Hashtag #

Pokud při definování důvodů prostojů použijete i tzv. hashtag #, lze později tyto důvody prostojů sledovat a vytvořit z nich i pareto prostojů v koláčovém grafu.

 

To vše se Vám vytvoří při tiskovém výstupu z online grafu v přehledné formě. A máte skvělý informační zdroj pro denní meeting.

Realizovali jsme rešerši ERP systémů s cílem posoudit přínosy pro efektivitu práce a efektivitu výroby.

Výsledek je tristní – výrobci informačních systémů stále přistupují k softwaru jako k podpoře zaběhaných postupů. Nahrazují tak papír klávesnicí, obyčejný šroubovák elektrickým šroubovákem. Ale firmy by měly chtít místo šroubováků spíše roboty.

Čtyři ze šesti dodavatelů problematiku efektivity neřeší vůbec a k plánování zdrojů je v jejich pojetí lepší kartotéka. Co zadáte, to tam máte. Výrobní plán musí operátoři vytvářet ručně, vlastně myší.

Dva výrobci jsou na dobré cestě – snaží se plán výroby a plánování potřebných zdrojů usnadňovat. Nicméně do automatizace to má stále daleko.

Co je ale nejvíce zarážející, manažerské reporty nejčastěji porovnávají skutečnost na plánované hodnoty a důraz kladou na jednotlivé výrobní zakázky, ne však na celek. Software tak doslova znemožňuje firmám zlepšovat výkon!

Jaké KPI nabízí Váš informační systém? Vidíte také pouze „skutečnost versus plán“?

Ke zlepšování potřebujete znát přesnou hodnotu využití a produktivitu. S tím Vám můžeme snadno pomoci.

Asi každý se již setkal s manažerskou pravdou „Co neměřím, to neřídím“ nebo také „Co neměřím, to nezlepším“.

Proto byste měli zpozornět kdykoliv namísto čísla uslyšíte vágní argument, navíc často zabalený do nějaké emoce. Typické příklady jsou:

  • Jsem naprosto přesvědčený, že…
  • Dám ruku do ohně za to, že…
  • Osobně si myslím, že…

Je-li řeč o něčem, co je opravdu důležité, chtějte fakta:

  • Jaká je hodnota tohoto ukazatele (KPI) tento měsíc?
  • Jaké byly hodnoty tento a minulý kvartál?
  • Jaký je vývoj za poslední rok?

Konkurenční boj je neúprosný a cílem každé organizace by mělo být stálé zlepšování.

Plantyst velmi rychle a snadno ve výrobních firmách mění výrok „Podle mě máme stroje využité naplno“ na výrok „Využití našich kapacit je 53,5 %, při dvousměnném provozu máme rezervu 17,7 %“.