Tiskový výstup

Plantyst při své instalaci doporučuje všem zákazníkům pořádání denních meetingů.

 Co to je denní meeting?

  • Denní meeting je každodenní setkání na stejném místě, které vám umožní sdílení denního plánu a konkrétních aktivit, které se plánují na každý den.
  • Denní meeting pomůže prioritizaci úkolů, umožní odhadnout množství úkolů a včas zachytit a řešit závažnější situace, které se vyskytly. Zajistí plynulost a rytmus chodu výroby.
  • I když někteří pravidelní účastníci nemohou přijít, DENNÍ MEETING SE KONÁ VŽDY.
  • Mistr výroby je ten, kdo denní meeting vede a moderuje, a dobrá příprava mu pomůže zvládnout meeting v určeném čase a potřebné kvalitě. Vědět, co budu dělat a co k tomu potřebuji, je dobrý základ pro každodenní praxi.

 

Příprava tiskového výstupu – grafu Plantyst

Mistr si může vytisknout graf s průběhem práce strojů z webové stránky portal.plantyst.com.

Sledované období si sám vybírá. Nejčastěji to bývá posledních 8 hodin. Tisknout může pomocí ikony tiskárny na horní modré liště, pdf. report se začne stahovat a připraví stránku s grafy do vhodné tiskové úpravy.

Anotace

Všem doporučujeme používat anotace – šedé bublinky, které slouží k zaznamenání jakékoliv informace o stroji a důvodech jeho prostojů. Lze je vytvořit jedním klikem na osu pod grafem. Na anotace lze ihned reagovat online další anotací, může tak vzniknout diskuze.

Hashtag #

Pokud při definování důvodů prostojů použijete i tzv. hashtag #, lze později tyto důvody prostojů sledovat a vytvořit z nich i pareto prostojů v koláčovém grafu.

 

To vše se Vám vytvoří při tiskovém výstupu z online grafu v přehledné formě. A máte skvělý informační zdroj pro denní meeting.

Realizovali jsme rešerši ERP systémů s cílem posoudit přínosy pro efektivitu práce a efektivitu výroby.

Výsledek je tristní – výrobci informačních systémů stále přistupují k softwaru jako k podpoře zaběhaných postupů. Nahrazují tak papír klávesnicí, obyčejný šroubovák elektrickým šroubovákem. Ale firmy by měly chtít místo šroubováků spíše roboty.

Čtyři ze šesti dodavatelů problematiku efektivity neřeší vůbec a k plánování zdrojů je v jejich pojetí lepší kartotéka. Co zadáte, to tam máte. Výrobní plán musí operátoři vytvářet ručně, vlastně myší.

Dva výrobci jsou na dobré cestě – snaží se plán výroby a plánování potřebných zdrojů usnadňovat. Nicméně do automatizace to má stále daleko.

Co je ale nejvíce zarážející, manažerské reporty nejčastěji porovnávají skutečnost na plánované hodnoty a důraz kladou na jednotlivé výrobní zakázky, ne však na celek. Software tak doslova znemožňuje firmám zlepšovat výkon!

Jaké KPI nabízí Váš informační systém? Vidíte také pouze „skutečnost versus plán“?

Ke zlepšování potřebujete znát přesnou hodnotu využití a produktivitu. S tím Vám můžeme snadno pomoci.

Asi každý se již setkal s manažerskou pravdou „Co neměřím, to neřídím“ nebo také „Co neměřím, to nezlepším“.

Proto byste měli zpozornět kdykoliv namísto čísla uslyšíte vágní argument, navíc často zabalený do nějaké emoce. Typické příklady jsou:

  • Jsem naprosto přesvědčený, že…
  • Dám ruku do ohně za to, že…
  • Osobně si myslím, že…

Je-li řeč o něčem, co je opravdu důležité, chtějte fakta:

  • Jaká je hodnota tohoto ukazatele (KPI) tento měsíc?
  • Jaké byly hodnoty tento a minulý kvartál?
  • Jaký je vývoj za poslední rok?

Konkurenční boj je neúprosný a cílem každé organizace by mělo být stálé zlepšování.

Plantyst velmi rychle a snadno ve výrobních firmách mění výrok „Podle mě máme stroje využité naplno“ na výrok „Využití našich kapacit je 53,5 %, při dvousměnném provozu máme rezervu 17,7 %“.

Kdo nemá cíl, většinou dojde někam jinam. Má vaše výroba cíl? Pokud nemá, pak se řadíte k té většině firem, kde cíl (chcete-li plán) má pouze obchod. Výroba pak musí zvládnout vyrobit všechno, co obchod do firmy přinese.

 Všechno souvisí se vším a výroba významně ovlivňuje plnění obchodu. Nižší produktivita znamená horší dodací termíny a vyšší kusové náklady. Vyšší náklady znamenají menší marži nebo vyšší prodejní cenu. 

Tam, kde je výroba primární business, je potřeba stále zvyšovat efektivitu a být lepší než konkurence – je totiž nezbytné obchodu vytvářet ty nejlepší možné podmínky, aby mohl snadněji plnit prodejní cíle. 

Stanovte výrobě správné cíle a stále sledujte jejich plnění. S Plantystem to nikdy nebylo jednodušší.

O přínosech Plantyst jsme diskutovali se zákazníkem, který po několika měsících používání oceňuje zejména jednoduchost a přesnost, ale také to, že Plantyst pomáhá zlepšovat firemní kulturu.

Líbilo se nám výstižné pojmenování „Pravděpodobnost přistižení“.

„Je to jako na silnici. Porušování pravidel nevyřeší výše sankce, ale spíše pravděpodobnost přistižení. K čemu je, když šílený řidič dostane jednou za dva roky pokutu dva tisíce korun. Kdyby věděl, že ho někdo cestou šestkrát změří, ani ho nenapadne jet jinak, než padesátkou.“

Máme radost, že kromě zlepšování efektivity výroby přispíváme také firemní kultuře. Prevence je lepší než represe.

Není čas zvýšit ve vaší firmě pravděpodobnost přistižení?

„Nejsem cvičená opice!“ I tak může znít argument pro nasazení automatizovaného sběru dat z výroby.

Ve většině firem přijde rozhodnutí shora, když ředitele či majitele trápí klesající zisk a dá zadání „Snižte náklady!“ nebo v lepším případě „Zvyšujme trvale efektivitu výroby“.

Jsou ale také firmy, kde požadavek přijde přímo z provozu ve chvíli, kdy někoho přestalo bavit stále dokola opisovat výkazy z papíru do Excelu, aniž by viděl nějaké přínosy. V úspěšných firmách totiž pracují lidé, kteří inovují. Lidé, kteří rutinní práci raději přenechají strojům a svůj potenciál pak využívají mnohem lépe – pro rozvoj firmy.

Kolik času zabere ve Vaší firmě sběr dat z výroby a jejich následné vyhodnocování? A jak je to efektivní, srovnáte-li náklady a přínosy?