Ve výrobních firmách se často setkávám s robustními softwary jako jsou MES a ERP nebo se softwary na jednotlivých zařízeních a výrobních linkách. Víceméně tyto softwary plní svou primární úlohu. Pokud ale chcete vytvořit nástroj pro vaši specifickou potřebu nebo propojit daný software s dalšími aplikacemi, nastává většinou neřešitelný problém. Ne, že by snad nešlo vytvořit rozhraní, které by to umožnilo. To samozřejmě lze. Většinou ale chybí ochota ze strany dodavatelů softwarů zpřístupnit API (rozhraní pro programování aplikace), pomocí kterého aplikace mohou vzájemně komunikovat a vyměňovat si data.

V dnešní době, kdy své API zpřístupňují už i banky, je to obzvlášť k zamyšlení. Jde o to, že tyto softwary si ze svých zákazníků dělají tak trochu rukojmí. I když by chtěli zákazníci software změnit, ocitnou se v situaci, kdy si jen velmi obtížně budou moci převést svá data. Pro budoucnost je tento přístup absolutně nesmyslný. Ve výrobě bude potřeba stále více specifických nástrojů pro zefektivňování všech procesů od monitoringu, přes digitalizace až po umělou inteligenci. Všechny tyto nástroje bude žádoucí propojit s interním výrobním softwarem, aby to dávalo skutečně smysl.

Zamyslete se, než si vyberete nový software do výroby. Hledejte takové řešení, které z vás neudělá rukojmí a bude mít otevřené a bezpečné rozhraní. Řešení, které vám umožní vytvářet mosty mezi jednotlivými aplikacemi a bude snadné sdílet mezi nimi vaše data.

Plantyst mezi takováto řešení už od samého začátku patří. Přečtěte si, jak snadno je možné realizovat integraci Plantystu s výrobním MES systémem.

 

Michal Kutil