Prakticky každá firma musela v souvislosti s nařízenou karanténou přistoupit k různým opatřením minimalizující riziko nákazy novým koronavirem. Obzvlášť pro výrobní firmy, v jejichž provozech se denně střídají desítky i stovky lidí na směnách, jsou tato opatření náročná, a ještě obtížněji kontrolovatelná. Řada výrobních firem pro minimalizaci kumulování lidí během střídání směn, zkrátily směny, tak aby měly mezi sebou hodinový rozestup. Během této doby lidé z končící směny opustí prostory fabriky a následující směna může bezpečně nastoupit. 

Jak jsme zjistili od našich zákazníků, největším problémem je pracovní nekázeň, respektive nedodržování nařízených opatření. Rozhodli jsme se přispět svými znalostmi a pomoci firmám chránit sebe i své okolí. Naprogramovali jsme za poměrně krátkou dobu software, který ve výrobě automaticky pohlídá, zda je mezi jednotlivými směnami alespoň 60minutový rozestup na základě zaznamenané aktivity strojů, která by měla být během těchto 60 minut nulová. V reálném čase je možné sledovat, zda je dodržován bezpečný časový odstup. Pokud je v této době detekovaná aktivita strojů, systém to nahlásí, aby bylo možné ihned na situaci adekvátně reagovat. 

Věříme, že tato forma chytré karantény může v mnoha firmách přispět ke snížení rizika nákazy lidí, kteří nemohou pracovat z domova.  

Podrobný popis fungování softwaru najdete zde.