Se svými kolegy jsem absolvoval několik školení o tom, jak komunikovat s lidmi, jak je správně vést, motivovat, oceňovat a o samotě vytýkat chyby. Tato školení souvisela s instalací systému Plantyst do naší polygrafické výroby. Díky Plantystu víme přesně, jak vypadá naše výroba v čase, v reálném čase. Plantyst ale nedělá jen monitorování, zaměřuje se i na práci s lidmi. Lektorka nás provedla svým workshopem a v podstatě nás nechala dojít k řešení modelových situací samotné. S kolegy jsme vše ještě probírali v autě a těšili se na další den, kdy jsme chtěli hned zčerstva využít nabyté vědomosti.

Denní meeting

Díky Plantystu jsme začali zavádět krátké 5 minutové porady každé ráno. Z počátku jsme se tomu trochu bránili, ale postupem času jsme si na tuto výměnu informací o směnách zvykli a považujeme je za samozřejmou každodenní součást naší práce. Denní meeting je každodenním setkáním na stejném místě, které umožní sdílení denního plánu a konkrétních aktivit, které se plánují na každý den. Denní meeting pomůže prioritizaci úkolů, umožní odhadnout množství úkolů a včas zachytit a řešit závažnější situace, které se vyskytly. Zajistí plynulost a rytmus chodu výroby. I když někteří pravidelní účastníci nemohou přijít, denní meeting se koná vždy..

Pravidla denního meetingu

Mistr výroby je ten, kdo denní meeting vede a moderuje, a dobrá příprava mu pomůže zvládnout meeting v určeném čase a potřebné kvalitě. Vědět, co budu dělat a co k tomu potřebuji, je dobrý základ pro každodenní praxi. Je dobré si vytipovat vhodný prostor, mít u sebe flipchart, fixy, tabule pro zápisy a sledování úkolů. Mistr si může vytisknout graf s průběhem práce strojů z webové stránky portal.plantyst.com. Sledované období si sám vybírá. Nejčastěji to bývá posledních 8 hodin.

Vždy ve stejný čas

Denní meeting by měl probíhat každý den ve stejný čas, nejlépe „divný čas“, který lidi nutí si čas hlídat (např. 7.53), netolerujte pozdní příchod (20 Kč do kasičky apod.), podpořte dochvilnost zvonkem, znělkou…, meeting dělejte vždy krátký např. 5 -10 minut, jde o rychlou výměnu informací, ostatní řešte po meetingu. 

Kdo

Osoby, které se podílí na denním meetingu, si určí každá firma hned v počátku, před zahájením realizace, většinou se ho zúčastní vedoucí výroby, mistři výroby, obsluha strojů, kvalita, údržba, nepovinně se může účastnit každý zaměstnanec firmy např. nákup, obchod, HR, technologie, IT a využít meeting pro sdělení důležitých informací. 

Každodenní otázky

  • Co byl cíl?
  • Co jsem řešil?
  • Co jsem se naučil?
  • Co se mi povedlo?
  • Co plánuji na dnešek?  

Otázky při řešení problému

  • Co navrhuješ?
  • Jak to budeš řešit?
  • Co potřebuješ?
  • Jak ti mohu pomoci?  

Příprava a výměna rolí jsou k užitku

Postupně zvládám přípravu na DM během 10 minut, připravím si grafy, projdu si záznamy strojů za uplynulé sledované období. Najdu nejasnosti, problémová místa. Označím si priority, které chci řešit. Zkontroluju si tabuli úkolů a zjistím stav jednotlivých položek, identifikuju problémová místa. V hlavě si zopakuju otázky a každý den nechávám vést DM jedním členem týmu. Musím si přece vyškolit své nástupce… A již nyní jsem si jistý, že mám v mnoha ohledech vyhráno. Mí kolegové mi doslova rostou před očima. Každý si v průběhu času zkouší „mou roli“ a je vidět, že si uvědomují, jaké těžkosti to někdy přináší. Přesto jsem jim vděčný, takový tým jako mám nyní teď, bych přál každému mistrovi výroby. . 

 

Lucie Slauková,
manažerka marketingu a zákaznické péče Plantyst
(psáno pro Noviny pro grafický průmysl)