Stal jsem se mistrem výroby, aniž jsem si to přál nebo o to nějak výrazně usiloval. Prostě jsem byl „vytažen“ nahoru svým šéfem. Ve svém oboru jsem odborník, ale nikdy jsem se neučil pracovat s lidmi, hodnotit své podřízené, řešit jejich a naše společné každodenní problémy. Abych se naučil jednat a zacházet s lidmi, byl jsem pozván na školení, souvisí to i s nedávným zapojením systému Plantyst u nás v tiskárně. Díky tomu sledujeme své linky online a využíváme 100 % přesných dat ke své práci. Plantyst ale nedělá jen monitorování, zaměřuje se i na práci s lidmi. Beru s sebou své tři kolegy, říkal jsem si, že se jim to také může hodit a nikdo z nás není nenahraditelný. Kluci jsou trochu otrávení, přece jen je to povinnost, ale proč to brát hned zkraje negativně.

Leadership v praxi

Lektorka vypadá sympaticky. Dívám se na kolegy, a protože vidím na jejích dosud vážných tvářích náznak úsměvu, říkám si v duchu, že to snad bude k něčemu. Sedíme v kruhu a říkáme si o sobě, kdo jsme, proč tu jsme, a v čem si myslíme, že jsme dobří. Taky se nás lektorka – Kristýna (tak se jmenuje a můžeme si prý tykat :-) ptá na naše očekávání. Po pravdě říkám, i když nerad, že si dost často nevím rady s některými svými kolegy a podřízenými a doufám, že ona mi s tím pomůže. Kristýna tvrdí, že to má být pro nás užitečné a zároveň snadno zapamatovatelné. Popisujeme některé problémové situace, jako modelové si vybíráme tři. Hrajeme si to a pak si otočíme role. Rozebíráme – jak se kdo v které roli cítil, co mu bylo a nebylo příjemné, co si myslíme, že fungovalo, jak to viděli ostatní jako nezávislí pozorovatelé.

Selský rozum

Kristýna jen pokyvuje hlavou a nechává hodně aktivitu na nás. Trochu mě to znejišťuje, ale asi je to její cíl. Vyzdvihuje nutnost řešení situací tady a teď, tedy neodkládat problémy, ale řešit je. Taky nám stále zdůrazňuje, že denní meetingy, tedy krátké 5timinutové schůzky při předávání výroby nám hodně pomohou a usnadní komunikaci. Chce, abychom si na většinu věcí přišli sami a řešili je selským rozumem. Vychází mi z toho několik pouček, které si sepisuju:

  • Mistr míří slova přesně, stručně a slušně
  • Mistr zapojuje zaměstnance
  • Mistr učí operátory řešit jen to, co je obsahem meetingu
  • Mistr učí operátory být konkrétní a věcní, strukturuje jejich příspěvky, klade návodné otázky.
  • Mistr řeší konkrétní situace a ne viníky
  • Mistr podporuje otevřenost
  • Mistr mluví v rovnováze o pozitivních i o negativních věcech věcně a konstruktivně, chválí vždy, když je důvod, dodržuje pravidlo 1x pokárat -2xpochválit.
  • Mistr nepředpokládá, ale ověřuje
  • V průběhu meetingu mistr neustále sleduje i neverbální komunikaci, reaguje na ni, zná „své lidi“, ale hlavně také sám sebe a usiluje neustále o zlepšování všech  

Zapojte své lidi

60 % času na denním meetingu mluví operátoři. Mistři a ředitel výroby cílenými otázkami dovedou operátory k návrhu řešení, mistr používá otázky, jako důležitou techniku vedení meetingu. V počátku mistr operátory učí způsobu komunikace na meetingu. Vede je, připomíná agendu, navádí je otázkami. Podporuje zlepšování – pochválí zdárný průběh meetingu. Nakonec zjišťuju, že je toho celkem dost, co si odnáším. Cestou ze školení v autě s kolegy vše probíráme a ještě jednou hodnotíme. Samozřejmě, že to hodnocení celého školení už po nás chtěla Kristýna, sám jsem překvapený, že od toho, co říkali kluci u ní, se to moc neliší. Jsou nadšení a těší se na zítra do práce, aby si mohli některé věci hned vyzkoušet. Ani jsem nečekal takovou odezvu. Ještě před usnutím si opakuju některé situace a těším se na zítřejší denní meeting. A o něm zase příště...  

 

Lucie Slauková,
manažerka marketingu a zákaznické péče Plantyst
(psáno pro Noviny pro grafický průmysl)